U S Media
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !

Zondag 18 mei 2014
Emlichheim ( kazerne Stokmanstraße )
Uitermate geslaagde open dag vrijwillige brandweer

Boven: de ambulancepost (l) en de brandweerkazerne; ervoor de telekraan van J+B Küpers, die voor het nodige spektakel zorgde...

Men neme...drie stukken eikenstam en een slooprijpe personenauto en late deze van tien meter hoogte frontaal op de boomstam vallen....
...en dat is nog maar 50 km/uur!
Foto's hieronder: voor elk wat wils, dus ook voor de jeugd ...en uiteraard voor dorstige brandweerlieden!
De vernielde auto was lijdend voorwerp voor een volgende demonstratie: reddingsknipwerk!
Muzikale omlijsting door de Emmelkampers "Öllibloazers"
Hierboven de kantelsimulator voor o.a. het demonstreren van het nut van gordels;
hieronder: de volgende auto maakte zijdelingse val op een boomstam, weer van 10 hoogte.
Daar wil je niet in zitten...en dat bij "maar" 50 km/uur!
Onder: de leden van de Aule Füürwear kwamen even later met hun paard en wagen (en fietsen) in aktie om een hevige palletbrand te blussen:
Pompen of...verbranden!
De wagen is al 113 jaar oud, maar functioneert nog steeds prima, zo bleek weer!
Het bluswerk moest uiteraard zoals gebruikelijk even onderbroken worden voor het innemen vaan een jenevertje, want het is dorstig werk!
Onder: de laatste) demo: laat een auto van 10 meter hoogte met het dak op de boom vallen en dit is het resultaat van zo'n klap van 50 km/uur.
Houd deze foto in gedachten als u achteloos over een smalle weg langs een bomenrij scheurt....!