U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

"U bent blind (maar u weet 't niet !")
(of: een paar levensreddende tips)

Vaak blijkt na een verkeersongeluk op een kruising of bij inhalen, dat de veroorzaker de tegenpartij niet had gezien.
In de meeste gevallen lijkt dat heel vreemd, want veel ongelukken gebeuren juist op ruime en volkomen overzichtelijke kruisingen / wegen.

Is er dan niet goed opgelet ?
Hoe het toch mogelijk, dat iemand een groot voertuig als een personenauto of zelfs een vrachtwagen of knalgele stadsbus op vrij korte afstand volledig over het hoofd ziet ?

Enkele oorzaken:
Vaak kijkt u "te ver" en ziet daardoor naderende weggebruikers, die al dichtbij zijn, over het hoofd; met name, als die zonder licht aan rijden.
Ook wordt het zicht door de voorruit belemmerd door voorwerpen, zoals een te hoog bevestigd navigatiesysteem, of door voorwerpen, die aan de binnenspiegel hangen en voortdurend heen weer slingeren.
(Het is trouwens verboden, voorwerpen voor / aan de voorruit te bevestigen, die het zicht op essentiele delen van de weg belemmeren!)

Toch is de meest voorkomende oorzaak veel verkeersdeelnemers volslagen onbekend.
Daarom zullen we deze oorsprong van veel narigheid op deze pagina uitleggen.
En misschien redden we er wel een mensenleven mee.

U zult met eigen ogen zien, dat u -althans deels- blind bent.
En: waarom dit verschijnsel vaker bij oudere bestuurders voorkomt.

Het theoretische gedeelte:

Om te beginnen leggen we u even schematisch uit, hoe de boosdoeners (uw hersenen en uw ogen) in elkaar zitten.

We beginnen bij het oog.
Het netvlies (met een moeilijk woord de "retina") ontvangt beelden, die via de optische zenuw naar de hersenschors (de cortex) worden getransporteerd.

Het netvlies is niet overal gevoelig voor beeldinformatie, met name op de plaats, waar de oogzenuw zit.
Hoe vreemd het ook klinkt: de hersenen "retoucheren" die ontbrekende beeldinformatie en bedenken er een logische aanvulling voor.

Tot dusver klinkt dit verhaal natuurlijk nogal theoretisch.
We zullen u daarom op eenvoudige manier van uw tekortkoming overtuigen.

DE GROTE VERDWIJNTRUC !
(VERBAAS U ZELF !)
Plaats de onderstaande afbeelding midden op uw scherm en houd uw ogen ter hoogte van de middelste balk.
Dek nu uw rechteroog af en kijk met uw linker oog op ongeveer 30-50 cm (*) naar het vierkantje rechts op de middelste balk.
Beweeg uw hoofd langzaam naar voren en naar achteren, maar blijf naar het vierkantje kijken.
U zult u merken, dat op een bepaalde afstand de forse zwarte stip op de middelste balk opeens verdwijnt.

(*) Die afstand is o.m. afhankelijk van uw beeldschermformaat.

Wanneer u uw hoofd zo houdt en nu naar de bovenste of de onderste balk kijkt, ziet u het gat aan de linker kant geheel verdwijnen,
terwijl de stip eronder opeens weer zichtbaar wordt !
HOE KAN DAT ?

De beeldinfo met de zwarte stip of het gat bevindt zich op dat moment in de "blinde vlek" op uw netvlies.
Uw hersenen compenseren de binnenkomende beeldinformatie echter tot een aanvaardbaar geheel.
Althans: wat ze zelf uit ervaring als aanvaardbaar beschouwen.
Die grote zwarte stip, die samenvalt met de gevoeligheidsleemte in uw netvlies, is dus opeens gewoon weg!

Het zal u niet verbazen dat -als u op zo korte afstand al een duidelijk zichtbare stip niet meer ziet- u dus op een meter of dertig een personenauto kunt laten verdwijnen en op vijftig meter afstand zelfs een hele vrachtwagen, tractor of bus over het hoofd ziet !

(U kunt deze test ook elders eenvoudig demonstreren, door twee muntjes naast elkaar op tafel te leggen en dezelfde procedure te volgen)
WAT DOE JE ER AAN ?

Kijk, voor u een kruising oprijdt, - onder twee verschillende hoeken naar links en dito naar rechts door uw hoofd nog iets verder te draaien
U verplaatst dan de blinde vlekken in uw beeld.

Dat oudere bestuurders relatief vaker naderende mede-weggebruikers over het hoofd zien, komt door het feit, dat ze meestal hun hoofd minder gemakkelijk kunnen draaien en dus maar vanuit één punt opzij kijken.

ALTIJD DIMLICHT AAN !

Koplampen zijn er niet alleen om zelf te kunnen zien, maar vooral ook om gezien te worden.
Een goede tip: rijd altijd -DUS OOK OVERDAG!- met gedimd groot licht aan (dus niet met stads/parkeerlicht!).
Uw ogen zijn veel gevoeliger voor licht dan voor bewegende of statische beelden.
Een vrachtwagen, tractor, auto, motor of bromfiets, die met licht aan rijdt, wordt eerder opgemerkt.
Zo wordt u gezien in situaties, waarin u anders niet opgemerkt zou zijn.

Dat geldt in nog grotere mate, wanneer een voertuig nadert over een weg met rijen bomen of onder slechte weers- of lichtomstandigheden.

Ook geven brandende koplampen essentiële informatie over de rijrichting, de grootte, de afstand en de snelheid van een voertuig.
Een bestuurder zal niet snel beslissen om nog net even in te halen of over te steken, als er koplampen opdoemen.
Uw verlichting dient dus niet alleen om zelf te kunnen zien, maar vooral ook om opgemerkt te worden.
Het is een hardnekkig fabeltje, dat met licht aan rijden veel brandstof zou kosten.
In ieder geval staan die kosten in geen enkele verhouding tot de kosten en ellende van een "Ik heb u niet gezien"-aanrijding....

Mascottes aan de binnenspiegel ?

Sommige mensen zijn kennelijk erg bijgelovig of misschien nog wat speels.
Ze hangen de meest vreemde voorwerpen aan hun binnenspiegel: voetbalschoentjes, dobbelstenen, pluche beestjes, paardenhalsters, bokshandschoentjes, etc.
Maar kijk eens goed, hoeveel zicht die voorwerpen u ontnemen !

We zagen al, dat een miniscuul gaatje in uw netvlies desastreuze gevolgen kan hebben; laat staan grote voorwerpen pal voor u !
Het zou wel heel zuur zijn, als juist uw "geluksbrengende" talisman er de oorzaak van is, dat u op een kwade dag niet meer thuiskomt...
Doe er uw voordeel mee !