U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Agenda 2012 Gemeentelijke Brandweer Emlichheim e.o.

7 - 9 juli 2012 700 Jahre Emlichheim Emlichheim
1 september 2012 Truckersdag Coevorden Coevorden
8-9 sept. 2012 Herbstmarkt (Hauptstrasse) Emlichheim
16 sept. 2012 30 Jahre De Aule Füürweähr (Feuerwehrtechnik im Wandel der Zeit) Nordhorn
1 december 2012 Weihnachtsmarkt Emlichheim
8 december 2012 Knobeln (dobbelen om mooie prijzen, Feuerwehrhaus Stokmanstrasse) Emlichheim
Update 08-09-2012
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
© U S Media