KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 41
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 41 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid !

Bob en Flop en die nare maandagmorgen
2 november 2009


Slagharen (Herenstraat): Bob en Flop slapen nog wat door tijdens het werk
Wie maandagmorgen over de Herenstraat reed, zal wel even met zijn ogen geknipperd hebben of zijn wenkbrauwen hebben gefronsd.
In deze Slagharense winkelstraat werd aan de weg gewerkt vanwege losliggende stenen in het wegdek
en daarom hebben onze oranje helden er schrikhekken en borden bij geplaatst.
Die hekken zijn door de laagstaande zon niet al te best zichtbaar en een vooraankondiging ontbreekt, maar dat is nog tot daar aan toe.
-
Vermoedelijk hebben Bob en Flop het afgelopen weekend alvast uitgebreid voor-carnaval gevierd en waren ze zo vroeg niet echt bij de les,
want van de plaatsing van de borden klopt helemaal niets.
Het vierkante bord (F6) staat aan de verkeerde zijde van de wegversmalling
en het ronde bord (F5) is zelfs ook nog eens ondersteboven (!) geplaatst....
Slagharen - Hollandscheveld: geen borden bij werk aan de weg
Ook bij de overgang van de Hoogeveenseweg naar de Riegshoogtendijk was het onlangs weer eens goed raak.
Niet alleen staan daar al maanden volstrekt overbodige borden bij werkzaamheden, die allang voltooid zijn (zie de vorige aflevering),
maar vorige week was het helemáál een bordenzooitje.

Wie nu richting Hollandscheveld rijdt, komt borden tegen, die werkzaamheden aangeven
en de snelheid moeten laten verminderen naar 30 km/uur.
Helaas: hier zijn geen werkzaamheden te zien, dus geeft de argeloze weggebruiker weer gas,
als hij de Riegshoogtendijk op rijdt, waar hij volgens het zone-bord maximaal 60 km/uur mag rijden.

Helaas waren Bob en Flop juist dáár wèl aan het klussen... op het fietspad !
Goede kans, dat je daar dus fietsers op de hoofdrijbaan tegenkomt èn een goede reden, om het snelverkeer te waarschuwen.
Helaas: er stonden hier nu juist weer géén waarschuwings- en snelheidsbeperkingsborden.
Wel stond er na de "oranje werkplek" een bord, dat het door het laatste bord aangegeven verbod opheft.
Alleen:..... welk verbod wordt daar nu eigenlijk opgeheven? Het daar geldende inhaalverbod?
En even verderop staan (natuurlijk ) weer borden, die waarschuwen voor (uiteraard onzichtbare) wegwerkzaamheden....
N48 / Ommen: afslag op de rotonde nog niet helemaal gereed ?
Op de nieuwe rotonde in de N48 even ten noorden van Ommen wordt het rollend publiek ook even op het verkeerde been gezet.
Terwijl het bord de indruk wekt, dat de eerstvolgende afslag al beschikbaar is, kun je daar toch maar beter de rotonde blijven volgen,
anders maak je onplezierig kennis met een betonnen barrière....
( U bent wederom gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3