KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 39
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 39 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid !

Bob en Flop slaan genadeloos toe in Hoogeveen
Het kostte geen enkele moeite om het spoor van onze oranje chaoten door Hoogeveen te volgen !
Industrieweg: verboden in te rijden, maar wel verplichte rijrichting ?

Wie dezer dagen via de drukke de Industrieweg probeert naar het centrum van Hoogeveen te rijden, wacht na de rotonde een zeldzame verrassing.
Want vóór de rotonde wordt aangegeven, dat rechtdoor rijden verboden is, maar erna blijkt, dat dat wel degelijk mogelijk is.
Sterker nog: er staat zelfs een bord, dat voor de "gesloten" weg de verplichte rijrichting aangeeft !
Snapt u het nog ? Wij ook niet. Bob en Flop waarschijnlijk wel....

Vóór de rotonde...

...en erna !
(Industrieweg)
Wegwerkzaamheden ? Waar zijn die dan verstopt?
"Inrijverbod voor doorgaand verkeer" op de Voltastraat?

Op de kruising van de AG Bellstraat met de Voltastraat troffen we ook een opmerkelijke situatie aan.
Op de "Bell" wordt verkondigd, dat rechtsaf de Voltastraat inrijden verboden is.
Deze straat blijkt echter niet afgesloten te zijn, maar kan alleen niet gebruikt worden voor doorgaand verkeer.
Pesserstraat: weg wegwerkzaamheden? Dan ook weg met de borden !

Ook op de Pesserstraat ter hoogte van de spoorwegovergang wordt de weggebruiker op het verkeerde been gezet.
Maximaal dertig km/uur, gebiedt het bord; vanwege " wegwerkzaamheden".
Een uitbundige studie leerde ons, dat daar totaal niet gewerkt werd en de borden ook hier voor Jan Met De Korte Achternaam stonden.
Ja: onze oranje bordenmalloten zijn helemaal terug van vakantie.
En dat zullen we weten ook!
( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3