KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 38
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 38 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid !

Bordenblunders in Slagharen, Coevorden en De Krim
Ook de afgelopen weken kwamen we op diverse plaatsen weer situaties tegen, die de weggebruiker behoorlijk verwarden.
Slagharen: met een kluitje het riet in....

Weggebruikers, die van de Herenstraat via de Prinses Irenelaan naar de Weverijweg denken te kunnen rijden, komen bedrogen uit:
de Irenelaan is al geruime tijd afgesloten wegens bestratingswerkzaamheden.

Helaas vond de wegbeheerder het kennelijk niet nodig om het verkeer daar met borden op attent te maken.

Gevolg: menig automobilist wordt gedwongen te keren of gaat direkt na de kruising in de remmen....

Coevorden: perikelen rond de Europaweg

Twerwijl men in Slagharen geen borden nodig achtte bij werk aan de weg, strooide men er in Coevorden naar hartelust mee.
De Europaweg (Coevorden-Schoonebeek) was geruime tijd afgesloten en daar werd het verkeer uitbundig voor gewaarschuwd.

(Hoewel de benaming N863 i.p.v. de Europaweg voor de meeste weggebruikers uiteraard vraagtekens zal oproepen)
Ook lijkt het hier niet mogelijk, sportpark Klinkenvlier en woonwijk rond de Ossehaarseweg te bereiken.

Dat beborden gebeurde zo enthousiast, dat ook wegen afgesloten werden, die gewoon open waren.
Menig automobilist, die richting sportpark wilde, reed dus noodgedwongen faliekant gewoon langs de borden.

Zo stonden er bij het viaduct inrijverbodsborden op de toeritten naar de Rondweg, terwijl daar absoluut niets loos was.


Het bordje "Uitgezonderd aanwonenden" is omgedraaid. Waarom mag Joost weten...

Verkeer op de Rondweg (N382) kon niet via de afrit naar Coevorden, terwijl die normaal te gebruiken was.


Menig weggebruiker reed dus dwars door Coevorden, hetgeen tot onnodige drukte op o.a. de Burgemeester Feithsingel leiddde.

N377: hoe hard mag je op het fietspad?

Op de Coevorderweg (Slagharen-De Krim) vonden naast het fietspad kennelijk wat werkzaamheden tegen een woning plaats.
Hier troffen we naast het (brom)fietspad een bord aan, dat de fietsers en bromfietsers verbood, harder dan 30 km/uur te rijden.

Menig automobilist dacht echter, dat het bord voor hem gold en trapte de rem in tot voornoemde slakkensnelheid.
(In dat geval had het bord echter direkt rechts naast de hoofdrijbaan moeten staan).

Nog ergerlijker is het feit, dat de snelheidsbeperking nergens opgeheven wordt.
Formeel gezien dient u dus tot aan de bebouwde kom van de Krim hooguit 30 km/uur te blijven rijden.....

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3